Opiskelu

Koulumme keskeisiä tavoitteita on hyvien oppimistulosten saavuttaminen ja sitä kautta maineemme säilyttäminen oppilaitoksena, josta päästään tavallista paremmin yliopistoihin, korkeakouluihin ja muihin jatko-opintopaikkoihin. Siksi pyrimme ohjaamaan opiskelijamme oikeisiin opiskelutapoihin. Parhaat tulokset saavutetaan, kun opiskelija lukee joka päivä läksynsä ja huolehtii kotitehtävistään. Koeviikon alkaessa asiat ovat siten jo valmiiksi jäsentyneinä muistissa.

 

Toiminta-ajatuksemme

Kankaanpään Yhteislyseo on alueellinen yleissivistävän koulutuksen ja valtakunnallinen luonnontieteellisen erikoisosaamisen oppimis- ja kehittämiskeskus, joka kasvattaa opiskelijansa itsenäisiksi ja luoviksi tietojen etsijöiksi, soveltajiksi ja tuottajiksi sekä antaa heille jatko-opinnoissa ja tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvittavia valmiuksia.