ACER usb boot

1. Developer-tila: esc+päivitä+power (käynnistys) -- ctrl+d -- enter -- ctrl+d

(10min)
 
2. Käynnistäessä ctrl+d -> Ota kone uudelleen käyttöön omilla google-tunnuksilla.
 
3. Käynnistä komentokehoite: ctrl+alt+T ja kirjoita shell (enter).
 
4. Kirjoita: sudo crossystem dev_boot_usb=1 dev_boot_legacy=1
  
5. Sammuta kone: sudo poweroff (enter) tai sulje ikkunat ja sammuta kone.
 
6. Kun kone käynnistetään linuxiin: kiinnitä usb koneeseen ja käynnistettäessä paina ctrl+L 
 
/ Kun kone käynnistetään chromeen: ctrl+d tai odotat 30s käynnistymistä. Älä poista Developer-tilaa.
 

Opiskelu

Koulumme keskeisiä tavoitteita on hyvien oppimistulosten saavuttaminen ja sitä kautta maineemme säilyttäminen oppilaitoksena, josta päästään tavallista paremmin yliopistoihin, korkeakouluihin ja muihin jatko-opintopaikkoihin. Siksi pyrimme ohjaamaan opiskelijamme oikeisiin opiskelutapoihin. Parhaat tulokset saavutetaan, kun opiskelija lukee joka päivä läksynsä ja huolehtii kotitehtävistään. Koeviikon alkaessa asiat ovat siten jo valmiiksi jäsentyneinä muistissa.

Toiminta-ajatuksemme

Kankaanpään Yhteislyseo on alueellinen yleissivistävän koulutuksen ja valtakunnallinen luonnontieteellisen erikoisosaamisen oppimis- ja kehittämiskeskus, joka kasvattaa opiskelijansa itsenäisiksi ja luoviksi tietojen etsijöiksi, soveltajiksi ja tuottajiksi sekä antaa heille jatko-opinnoissa ja tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvittavia valmiuksia.