LUKIOIDEN AATELIA

Kankaanpään Yhteislyseo on Pohjois-Satakunnan suurin lukio. Meillä työskentelee noin 210 varsinaista lukion opiskelijaa ja yli 80 yhdistelmäopiskelijaa. Yhdistelmäopintoja suorittavien osuus on hienoisessa kasvussa. Keskiarvorajaksi lukioon pyrkiville olemme asettaneet kaikille linjoillemme 7.5.

Kankaanpään yhteislyseo on monipuolinen yleislukio sekä maineikas luonnontieteellinen erityislukio. Lisäksi lukiollamme on liikuntapainotus sekä yhdessä ammatillisen koulutuksen kanssa urheilijoille tarjottava valmennuskoulutus. Valmennus ei tähtää mihinkään erityiseen lajiin, vaan pyrkii tarjoamaan mahdollisuuden fyysiseen harjoitteluun myös aamulla.

Lukion opetussuunnitelma mahdollistaa opintojen painottamisen monin eri tavoin: vieraisiin kieliin, matemaattisiin aineisiin, reaaliaineisiin sekä taito- ja taideaineisiin. Lukiomme kykenee tarjoamaan ja toteuttamaan suuren määrän kursseja yli opetussuunnitelman perusteiden. Opetussuunnitelmassa on syventäviä kursseja 100 ja soveltavia kursseja 68. Lukion opetussuunnitelmassa  kursseja on yhteensä 252 eli yli kolminkertaisesti verrattuna lukion oppimäärän minimikurssirajaan 75.

 

  • Kielivalikoimaamme kuuluvat englannin ja ruotsin lisäksi neljä lyhyttä kieltä (espanja, ranska, saksa, venäjä)
  • runsas tarjonta matematiikkaa ja luonnontieteitä
  • monia taito- ja taideaineita: kuvataide, musiikki, liikunta, ilmaisutaito
  • mahdollisuus kolmeen lukiodiplomiin: kuvataide, musiikki, liikunta.

 

Lukiomme tarjoaa laadukkaan ja modernin oppimisympäristön nykyaikaisin teknisin välinein ja siistein, viihtyisin tiloin. Toisen asteen yhteistyössä mukana ovat alueemme lukiot ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Yhteistyöllä pyrimme takaamaan alueemme nuorille mahdollisimman tasapuoliset mahdollisuudet valintojen tekemiseen. Käytössämme on neljät etäopetuslaitteet ja luokkiemme normaali varustukseen kuuluu tietokoneen lisäksi dataprojektorit ja dokumenttikamerat. Etäopiskelun oppiminen on jatko-opintojen kannalta merkittävä taito. Annamme kaikille lukiota aloittaville nuorille perusopetuksen sekä videoneuvottelun välityksellä tapahtuvaan opetukseen että verkko-oppimiseen.

 

Opetus

Opetus toteutetaan luokattomana luokallisena. Tämä tarkoittaa opiskelijoiden sijoittamista ohjausryhmiin ja ohjaamista opiskelemaan oman ryhmänsä mukana mahdollisimman pitkään. Opetuksen järjestämiseksi suunnittelemme luokkamuotoisen koulun tavoin valmiin opiskelureitin kaikille luokille opiskelijoiden tekemien ainevalintojen perustalta. Pääsääntöisesti opiskelijamme opiskelevat oman ryhmänsä mukana toisen vuoden kevääseen saakka. Poikkeuksena ovat luonnollisesti valinnaiset aineet ja niihin rinnastettavat kurssit. Käytössämme on viisijaksojärjestelmä eli lukujärjestykset vaihtuva viisi kertaa vuodessa ja arvioinnit suoritetaan jokaisen jakson jälkeen.